Nyt fra formand:

Årsregnskab for 2018 er færdigt. Vi snakker lidt mere om regnskabet næste gang.
Kenneth har været til møde i Holte, hvor der blev fortalt om et nyt system – ZAKOBO – som kan håndtere en del ting bla. medlemsregistrering, stævnestyring, hjemmeside m.v. Systemet er fortrinsvis anvendeligt til rideklubber. Det kan vi drøfte mere / beslutte efter generalforsamlingen.

På valg i år :

Lena, Peter og Ole og formanden

Ikke på valg:

Lars Christiansen
Hanne
Birte – ønsker dog ikke at fortsætte
Lars Bruun – Cathy

Juniorudvalg:
Frederikke + finde en person mere.

Revisorer :
Anne
Suppl. Chastine

Regnskab 2018 forventes godkendt.
Kenneth omtaler lige nogle enkelte kommentarer fra revisor.

Vi købte nogle materialer i forbindelse med, at vi forventede at skulle afholde HTW stævnet i forsommeren 2018. Dette stævne måtte desværre aflyses pga sygdom ( hestene).
Lars Bruun tog sin Cavaletti med, da han holdt op på rideskolen. Bestyrelsen har derfor købt nye.
Stævneudvalget har købt en Chrombook til stævneudvalget – til brug for afvikling af stævner.

Den samlede bestyrelse er enige i ny anskaffelserne.

Vi gennemgår medlemstallene – et mindre fald/nedgang.
Desværre et større fald i antal af unge ( 0- 18 år ).
Vi skal have en ny klubfolder.

Nyt fra udvalgene:

Teknisk udvalg:
Vi trænger til nye trillebører. Ole siger, at det næppe kan betale sig at købe reservedele til de gamle.

Velfærdsudvalg:
Stor succes med fastelavnsstævnet.
Desværre kø ved tilmelding, fordi deltagerene kommer i sidste øjeblik. Der blev tillige udleveret medlemskort.

Der skal uddeles mere info matr. inden 1. arrangement afholdes, så deltagerne ved, at der skal være betalt medlems kontingent for at kunne deltage.

Sponsorudvalg:
Lena:
Sara vil stadig gerne hjælpe til ved sponsor opgaverne
Lena spørger i øvrigt, om der er info på hjemmesiden omkring flere hjælpere til afvikling af stævnerne.
Vi drøfter også, at det er vigtigt at der ” listes op ”, hvilke konkrete opgaver, der kan hjælpes med. Det er indtrykket, at flere gerne vil hjælpe, men er usikker på, hvilke opgaver der skal løses.

Stævneudvalg:
Første Stævne afholdes 7.4.19. De fleste deltagere er nem tilmeldte – fint.
Der skal være en mere fra bestyrelsen, som skal have tegningsret.

Kommunikationsudvalg:

Peter :
Klubtøj link kommer på hjemmesiden + referaterne
.
Vi snakker om, at referaterne m.v også skal på opslagstavlerne på rideskolen. – ikke kun på hjemmesiden

Ole siger, at klubtøjet atter vil blive præsenteret ved næste stævne. Men ikke hvert stævne.

Ungdomsudvalg:

Frederikke:
Der påtænkes ar lave en video med situationer fra rideskolen – en video fra klubben og en fra rideskolen.
Frederikke er ved at finde person nr 2 til ungdomsudvalget.
Mere oplysning/ reklame til nye medlemmer.
Frederikke mener, at hun godt kan hjælpe med at erhverve nye medlemmer.
Vi taler om, at det vil være en god ide, at klubben køber klubtrøjer til underviserne – som reklame for klubtøjet og klubben.
Evt. klub T-shirt til trækkerne. Frederikke laver en bestillingsliste til Ole.

Ole undersøger priser.

Frederikke mener, at HTW ikke er så populært. Ponygames er mere ønsket – evt. opgraderet.

Diverse:
Kenneth siger, at Camilla er ved at være klar til at ”være på” igen.

Lena: foreslår, at vi anskaffer bløde bomme. De er ikke så dyre. Vi kunne begynde med at købe 10 stk. – Det er OK.
Frederikke kunne godt ønske sig, at hestetønden bliver udskiftet. Den er meget rusten og gennemtæret.
Børnene er glade for den og den bruges meget.
Lis spørger Sørensen.