Referat generalforsamling den 31.3.19 – i Rytterstuen

Dirigent: Stephan
Generalforsamlingen konstateres rettidig indkaldt.
Kenneth afgiver beretning
Der var flere bemærkninger og ideer til formandens beretning bla. omkring at hverve flere medlemmer. Vi beslutter at bestyrelsen opdaterer og uddeler medlemsfolder til næste stævne.
Forsamlingen ønsker mere åbenhed om hvem er sidder i bestyrelsen og best. arbejde.
Vi lover at blive bedre.
Beregning godkendes.
Afskrift af beretning lagt i dropbox.

Revisor – Arne – fremlægger og kommenterer regnskab 2018.
Forsamlingen spørger ind til nyanskaffelserne bla. til HTW stævnet, som jo blev aflyst pga sygdomsudbrud mellem hestene på Sjælland. Line m.v ønsker især nyt springmateriel og Kenneth oplyser, at vi påtænker at anskaffe dette – bla. bløde bomme.
Line tilkendegiver, at det er påkrævet til det kommende springstævne – om ca. en måned. Line anslår, at udgiften ville blive omkring 10.000 kr. Kenneth mener dog, at det bliver lidt mere.
Der foreslås lavet en liste til brug for indkøb af springmateriel ( Kenneth og Line).
Der spørges lidt indtil tilskud fra kommunen. Revisor forklarer.
Regnskab godkendes.
Kenneth oplyser, at kontingent og stævnegebyrer ikke ændres.
Anja efterlyser penge til arbejdsdagen. Der henvises til en dialog med Ole

Ingen indkomne forslag.
Det bemærkes, at fristen for indkomne forslag er for lang tid før afholdelse af generalforsamling.

Valg af formand – Kenneth genvalgt.
Birthe træder ud af bestyrelsen – Sarah i stedet for Birthe
Lars Bruun træder ud – Cathy i stedet for Lars.
Lena, Ole og Peter genvalgt.
Junior udvalg:
Mette Lund vælges + ( Frederikke er ikke på valg)
Nu 8 personer i bestyrelsen.
Chastine vælges som det 9. best. medlem.
Stephan og Tina vælges til Suppleanter.
Revisor – Arne valgt
Rev. suppleant : Patricia

Eventuelt:
Anja ønsker at Heidis undervisning mandag aften bliver flyttet til efter kl. 19.00
Kenneth snakker med Lis og Heidi.
Vi drøfter, at det stadig er svært for nogle at finde ud af at betale kontingent gennem ”systemet”. Der har været tilbud om hjælp til indbetaling et par søndage og Kenneth har hjulpet nogle medlemmer.
Line mener, at der evt. mistes medlemmer på grund af manglende betaling, når man ikke kan finde ud af at indbetale.
Atter debat om betalingssystemet.
Vejledning ligger på hjemmesiden. Men den ønskes printet på papir, så den kan udleveres.
En person fra bestyrelsen kunne måske være behjælpelig på stævnedagen.
Der foreslås, at der sættes sedler op på rytterstuedøren m.v., om at der kan betales på 1. stævnedag.
Anja: betalingsguiden skal ligge forrest på hjemmesiden. Peter lover at flytte den til forsiden straks.