Møde: Bestyrelsesmøde Vestskovens Rideklub
Dato: 11. april 2019
Tidspunkt: kl. 19.30-22.00
Sted: Rytterstuen, Margrethelund 3

Mødedeltagere: Peter, Ole, Lena, Hanne, Frederikke, Kenneth, Cati, Chastine, Sarah, Stefan
Lis, Michael

Optional:
Afbud: Lars

Målsætning: Status, overblik og forståelse af hvad VSR laver de næste par måneder.

Nyt fra Formand.
Økonomi: (Handover til Cati og Kenneth søndag d.19 maj 2019
Konstituering af bestyrelsen

Konstituering
-Teknisk Udvalg (Ole med hjælp fra Stefan)
-Velfærdsudvalg (Lars)
-Sponsorudvalg (Lena med hjælp fra Sarah)
-Stævneudvalg (Sarah)
-Jagtudvalg (Kenneth)
-Kommunikationsudvalg (Peter med hjælp fra Camilla, Frederikke og Mette)
-Ungdomsudvalg (Frederikke og Mette)
-Næstformand (Chastine)

-Diverse/andet:
– Chastine til kursus lørdag d. 13 april i ryttermærke undervisning

ACTIONS – RESPONSIBLE – Deadline
Printer 100stk samtykkeerklæringer (Stefan) sendes på mail – Kenneth – Sendt nu
Dropbox – Chastine og Sarah tilføjes til gruppen og Chastine til økonomifolderen – Kenneth – Inden påske
Små spring kigges på hvad de koster – Frederikke – 1 juni
Messenger opdateres med nye medlemmer af bestyrelsen – Kenneth – Opdateret nu
Bestyrelses plakat – billeder lev efter påske – Kenneth laver og stefan printer – Kenneth – 1.juni

Beslutninger
Medlemsblad startes op og laves til PDF på hjemmesiden m. link til facebook og hænges op på opslagstavlen. Mål 1 før sommer og 3 efter sommer (Peter/Mette/Frederikke/Camilla)
Trækkere til stævne skal kunne få en sodavand
Fastelavn og julearrangement – lavere pris til medlemmer end ikke-medlemmer. Så f.eks. søskende ikke behøver at blive medlemmer af den grund. Lars kigger på indmelding til Jul.

Referat:
Formanden byder velkommen

Referat fra seneste best. møde er godkendt.

Alle er nu på best. mailen.
De nye medlemmer af bestyrelsen tilføjes på mezz.
Chastine skal på dropbox
Vi skal alle levere billeder til ny best. plakat
Ole køber nogle klub T shirts til det kommende springstævne til trækkerne m.v.
Peter har lagt link om klubtøj på forsiden af hjemmesiden.
Vi taler om, at det ville være bedst, at tøjet kan ses ved stævnerne, men det er svært at finde personer, som har tid til at ”sælge” tøj hele dagen.
Kunne måske være den lørdag, hvor Hanne alligevel er her med ”vognen”.

Der er meningen, at brugerne selv skal bestille klub tøj på nettet.

Ole har købt nogle nye trillebører – dejligt.

Ridehusfordeling er sat op.

Caty, Kenneth og Lars Bruun mødes snart og drøfter overdragelse af regnskabsopgaverne.

Konstituering af bestyrelsen :

3 tegningsberettigede
Formand: Kenneth
Næstformand: Chastine
Kasserer : Caty
Sekretær : Hanne

Teknisk udvalg:
Ole og Stefan

Velfærdsudvalg:
Lars Christiansen

Stævneudvalg:
Sarah bliver formand. Birthe bliver i udvalget og lærer de nye medlemmer op.

Kommunikationsudvalget :
Peter er tovholder og Camilla ( på Babe) redaktør.
Der foreslåes elektronisk klubblad bla. med historier om hestene – som PDF.
Evt. opslag med anmodning om gode historier, som man evt også kunne hænge op i Glasskabet.
Frederikke vil prøve at spørge nogle piger om at skrive historier.
Lis synes, at man også kunne lave en quiz med 12 rigtige.
Lis vil sponsorere præmier.

Sponsorudvalg:
Lena: lotteri til næste dressurstævne. Har talt med nogle, som er gode til at skaffe præmier.

Sarah vil gerne have nogle informationer omkring priser m.v vedr. sponsorskilte. Mener også, at sponsorerne skal inddrages noget mere.

Ungdomsudvalg:
Mette og Frederikke

Jagtudvalg :
Kenneth
Jagt 26.5.2019
Opslag lægges på facebook

Frederikke spørger om der kunne købes nogle legespring – evt til ridelejren. Børnene elsker at lege spring.
Frederikke: der skal laves en samtykkeerklæring til forældre, således at der kan laves en fælles video/ billeder.
Stefan vil gerne printe samtykkeerklæringerne samt andre plakater.

Sarah mener, at vi evt. selv kan male nye bomme – så er de billigere. .
Kenneth vil købe nye standere og vi drøfter flere andre muligheder vedr. erhvervelse af nye bomme og standere.

Lena: ønsker nye spångrebe – Lis køber

Frederikke spørger, om trækkerne ikke kan få en gratis sodavand ved stævnerne. Ok siger Kenneth

Diverse:
Chastine skal på ryttermærke kursus.
Der er laver foldere om klubben – til uddeling.
Vi taler om medlemskab og jule/fastelavn deltagelse. Man kunne overveje, at ikke medlemmer kunne betale mere end medlemmerne for at deltage.

Der skal laves flere foldere.

Næste møde 6.6.19