Nyt fra formanden:

Har været til workshop vedr. foreningsarbejde (frivillige) i EIF. Skal på endnu en workshop.

Økonomi:

Vi sender opkrævning vedr. kontingent ud nu.
Regnskab 2018 gennemgåes – det er ikke godkendt af revisor endnu.
Vi snakker om evt. at kommentere budgettallene inden regnskabet 2018 endelig færdiggøres.

Lena:

Ønsker at referaterne mere synliggøres – evt. hænge mere info op – fysisk – som opslag på rideskolen.

Vi drøfter også, om regnskabet skal sættes på opslagstavlen og om ” folk”, som kommer på rideskolen, egentlig er interesseret
I det.
Evt. også formandens beretning på opslagstavlen.
Vi skal have lavet en ny plakat med billeder af bestyrelsesmedlemmerne – med rollefordeling under hvert billede.
Kenneth laver et oplæg til en plakat.

2 personer ( Pernille og Sara ) vil gerne træde ind i sponsorudvalget.

Pernille vil også gerne hjælpe i kom. udvalget.

Både Pernille og Sara vil stille op til bestyrelsen.
Vi drøfter også lige evt. andre, som kunne være ”emner” til den nye bestyrelse.
Der skal en person mere i ungdomsudvalget.

Lena vil gerne have et regnskab forelagt til hvert best. møde. – altså mere underretning i løbet af året.
Kenneth mener, at det kan være problematisk rent teknisk – at kunne forelægge et regnskab – løbende.
Men evt kan en økonomisk oversigt fremlægges løbende.

Kenneth forelægger nu et oplæg fra EIF work shoppen – om frivillighed.

Under eventuelt drøftes lukketiderne i ridehusene.
PÅ hjemmesiderne skal oplyses, om hvornår ridehusene er åbne.