Møde: Bestyrelsesmøde Vestskovens Rideklub
Dato: 6. juni 2019
Tidspunkt: kl. 19.30-22.00
Sted: Rytterstuen, Margrethelund 3

Mødedeltagere: Sarah, Chastine, Peter, Ole, Lena, Hanne, Lars, Frederikke, Mette, Kenneth, og Caty
Lis, Michael

Optional: Stefan, Tina

Afbud: Frederikke og Mette Målsætning: Status, overblik og forståelse af hvad VSR laver de næste par måneder.

Nyt fra Formand.
Økonomi status
Zakobo – Præsentation af muligt nyt system til klubben
Nyt fra udvalgene
-Teknisk Udvalg
-Velfærdsudvalg
-Sponsorudvalg
-Stævneudvalg (Jagtudvalg)
-Kommunikationsudvalg
-Ungdomsudvalg

Beslutninger

Kenneth : Caty er tæt på at blive fuldgyldig kasserer. Mødes på mandag. Kenneth viser liste over medlemmer, som mangler at betale kontingent .Lis snakker med dem.
Vi skal have nyt medlemssystem, da det nuværende ikke vil blive supportet fremover.
Vi drøfter lidt økonomien på det nye ( det vi ser om lidt ) – kontra det vi har.
ZAKOBO system præsenteres og bagefter snakker vi systemet. Ole/Peter tager et møde og herefter beslutter vi måske om vi evt.vil anskaffe systemet.

Nyt fra Udvalgene

Teknisk udvalg: Ole

Anja træder ud. Ole efterlyser en ny hjælper, som bla. kan lave beskæftigelses lister – primært til de mindre børn, som gerne vil hjælpe.
Lis + medarbejdere kan gå ind over. Lis har flere jobs de kan lave.
Vigtigt med en koordinator på arbejdsdagene og vigtigt at lave aftaler med nogle af ”håndværkerne”.

Ole fremviser en prøve af en vest, da der er nogle medlemmer, som har ønsket at kunne købe en vest.

Stævneudvalg: Sarah

Der er tilmeldt 198 deltagere til stævnet. Der skal hjælpes til på dagen. Vigtigt at Kenneth og en person mere sidder ved modtager bordet.
Pokalerne fra sidste år skal afleveres.
Sarah kunne måske ønske et springstævne mere næste år – i stedet for et dressurstævne. Der er færre tilmeldte end til dressurstævnerne.

Evt bestyrelsesbeslutninger vedr. stævneudvalget, vil Sarah fremover drøfte med stævneudvalget – inden hun erklærer sig enig.

Velfærdsudvalg: Lars

Fastelavnsfesten gik godt og gav kr 2.137 i overskud.

Lena laver Lotteri – har fået nogle nye bidrag til præmier. bla. fra frisør og en hestemassør.

Intet nyt fra ungdomsudvalget, da de ikke er er i dag.

Eventuelt:

Kenneth har god kontakt med Louise Dreyer omkring ansøgning til Fonde. Kenneth tager en snak med hende.

Chastine har været til ryttermærke vurdering og vil lægge ” en føler ud” på hjemmesiden omkring interesse.
Påtænker også at prøve at lave et ridesikkerhedskursus ( incl. hestens rygt og pleje). – både for børn og forældre.

Næste Møde 22.8.2019