Indkaldelse til ordinær generalforsamling

27-01-2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, søndag d. 26. marts 2023 kl. 15.30 i Rytterstuen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 01.01.22 – 31.12.22

4. Fastsættelse af kontingent 2022/23, samt godkendelse af budget

5. Forslag til generalforsamlingen – skal være formanden i hænde senest
    26.2 jf. vedtægterne

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
    (konstituerende b.møde d.27.3.2023 kl 19.00 i rytterstuen)
    På valg er:
      Formand - Birthe Schobius genopstiller
      Best.medlem 2 år - Peter Kjær genopstiller
      Best.medlem 2 år - Lena Willum genopstiller
      Best.medlem 2 år - Christina H. Hansen genopstiller
      Best.medlem 2 år - Bianca G. Larsen genopstiller
      Best.medlem 2 år - bestyrelsen indstiller Mie Køhlert
      Best.medlem 2 år - bestyrelsen indstiller Camilla Svaneberg
      Best.medlem 1 år - Niclas Topp
      Best.medlem 1 år - Karsten Nielsen

7. Valg af suppleanter
      Suppleant - Frederikke kruse genopstiller
      Suppleant - Rikke Jakobsgaard

8. Valg af juniorrepræsentanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor suppleant – bestyrelsen indstiller Jonathan Pedersen

10. Eventuelt