Velkommen til Vestskovens Rideklub.

 

Nyheder

Hvordan bliver jeg medlem

20-02-2021

Hvis du ønsker at bliver medlem skal du gå ind og oprette en profil. Det er via denne profil du i fremtiden betaler kontigent og tilmelder dig til stævner, fester mv. Der er to måder at oprette en profil på:

1. Skal du selv betale med eget kreditkort går du ind under "opret profil" og opretter dig.

2. Er det dine forældre der betaler, er det en af dem der skal oprette sig, og de kan herefter tilføje dig som familiemedlem til deres profil.

Vejledning til at oprette Profil

Vejledning til at tilføje familiemedlem

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

17-02-2024

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 01.01.23 – 31.12.23
4. Fastsættelse af kontingent 2024/25, samt godkendelse af budget
5. Forslag til generalforsamlingen – skal være formanden i hænde
senest 17.2.2024 jf. vedtægterne
6. Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen - vedlagt
7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Kasserer 2 år - Cati Vadgaard genopstiller
Best.medlem 2 år - Lena Willum genopstiller
Best.medlem 2 år - Christina H. Hansen genopstiller
Best.medlem 2 år - Bianca G. Larsen genopstiller
Best.medlem 1 år - Bestyrelsen indstiller Rikke Jakobsgaard
Best.medlem 1 år - Bestyrelsen indstiller Anders T. Jensen
7. Valg af suppleanter
Suppleant -
Suppleant -
8. Valg af Børn/unge repræsentanter til bestyrelsen
Formand for udvalget: Bestyrelsen indstiller Jsoefine Schobius
Repræsentanter: Alberte Lond og Lærke P. Jørgensen
genopstiller
9. Valg af revisor suppleant – bestyrelsen indstiller Jonathan
Pedersen
10. Eventuelt

Læs mere
Events