Velkommen til Vestskovens Rideklub.

 

Nyheder

Hvordan bliver jeg medlem

20-02-2021

Hvis du ønsker at bliver medlem skal du gå ind og oprette en profil. Det er via denne profil du i fremtiden betaler kontigent og tilmelder dig til stævner, fester mv. Der er to måder at oprette en profil på:

1. Skal du selv betale med eget kreditkort går du ind under "opret profil" og opretter dig.

2. Er det dine forældre der betaler, er det en af dem der skal oprette sig, og de kan herefter tilføje dig som familiemedlem til deres profil.

Vejledning til at oprette Profil

Vejledning til at tilføje familiemedlem

Læs mere

Partfolder

04-01-2023

Her finder du vores nye partfolder, hvor reglerne for halv/helparter er beskrevet.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

27-01-2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, søndag d. 26. marts 2023 kl. 15.30 i Rytterstuen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 01.01.22 – 31.12.22

4. Fastsættelse af kontingent 2022/23, samt godkendelse af budget

5. Forslag til generalforsamlingen – skal være formanden i hænde senest
    26.2 jf. vedtægterne

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
    (konstituerende b.møde d.27.3.2023 kl 19.00 i rytterstuen)
    På valg er:
      Formand - Birthe Schobius genopstiller
      Best.medlem 2 år - Peter Kjær genopstiller
      Best.medlem 2 år - Lena Willum genopstiller
      Best.medlem 2 år - Christina H. Hansen genopstiller
      Best.medlem 2 år - Bianca G. Larsen genopstiller
      Best.medlem 2 år - bestyrelsen indstiller Mie Køhlert
      Best.medlem 2 år - bestyrelsen indstiller Camilla Svaneberg
      Best.medlem 1 år - Niclas Topp
      Best.medlem 1 år - Karsten Nielsen

7. Valg af suppleanter
      Suppleant - Frederikke kruse genopstiller
      Suppleant - Rikke Jakobsgaard

8. Valg af juniorrepræsentanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor suppleant – bestyrelsen indstiller Jonathan Pedersen

10. Eventuelt

 

 

 

Læs mere
Events