God opførsel

God opførsel er mange ting

I forhold til hesten kan det bl.a. være
at passe og pleje den og muge ud, så den har en ren boks
at sørge for, at vandkop eller vandspand altid er ren og fyldt op
at behandle den med respekt og kærlighed
at forstå, at hesten ikke forstår dansk
at ikke råbe unødigt af hesten
at ikke slå hesten
at acceptere, at de fleste konflikter måske skyldes din egen uvidenhed og ikke, at hesten bare er fræk eller dum
at erkende, at du måske har brug for hjælp til, at forstå, hvordan du træner din hest

I forhold til andre mennesker, kan det bl.a. være
at være en god kammerat overfor andre
at hjælpe og være der for andre, som måske har det svært
at acceptere, at vi alle er forskellige, men at der skal være plads til alle. Du skal ikke kunne li’ alle, men du skal behandle andre med menneskelig respekt
at lade være med at bagtale eller kritisere andre
at hjælpe andre med at tage heste ud eller ind fra fold
Selv om vi er konkurrenter til stævner, så vis glæde på andres vegne, og vær en god kammerat
Hån ikke andre, som enten vinder eller ikke gør
Spørg altid om lov til, at låne andres udstyr og husk, at aflevere det tilbage

I forhold til klubben, kan det bl.a. være
at tilbyde din hjælp til klubbens arrangementer
Det kan være
- stævner
- jagter
- fastelavn og juletræ
- klubfest
- at hjælpe diverse udvalg med opgaver, der skal løses


Vi kan ikke afholde aktiviteterne uden hjælp fra medlemmerne, og bestyrelsen har stærkt brug for hjælp til mange forskellige opgaver

I forhold til rideskolen, kan det bl.a. være
at hjælpe med at sadle op og af for rideskoleholdene (der er altid brug for hjælp)
at hjælpe med at trække de små nye ryttere (der mangler tit trækkere)
at tilbyde at tage en fodervagt
at hjælpe til med ”hestens røgt og pleje”
at give en hånd, når der fodres

Uden klubben (medlemmerne) er der ingen rideskole, uden rideskolen er der ingen klub.

Uden hjælp er der ingen rideskole. Rideskolen har brug for, at alle hjælper til med stort eller småt

Det er vigtigt, at I forstår alvoren i dette. I værste fald mister vi rideskolen. Så stem i alle sammen, hvis I vil beholde rideskolen – og jeres heste.