Ridehusregler (opdateret december 2020)

Generelt:

 1. Ridehusene må i VSR timer kun benyttes af medlemmer af klubben (se ridehusfordeling her)
 2. ALLE halv-,hel- og delparter samt ejere og disses parter SKAL være medlem af Vestskovens Rideklub
 3. Der må ikke løbes, råbes eller leges i ridehallen, mens der rides
 4. Det er kun undervisere og personer, der trækker en hest, der må befinde sig til fods på ridebanen
 5. Brug af udendørsbanerne er kun efter aftale med Lis
 6. Der må ikke siddes eller hænges ting på barrieren
 7. Klubben kan til enhver tid spærre ridehusene af i forbindelse med arrangementer
 8. Der skal altid samles op efter hesten, hvis den lægger en pære
 9. Sluk lyset og luk porten, hvis du er den sidste, der forlader hallen

Rytteren:

 1. Alle ryttere skal bære ridehjelm (medmindre lægeerklæring kan fremvises)
 2. Alle ryttere under 18 skal bære sikkerhedsvest ved spring
 3. Der skal gøres klart og tydeligt opmærksomt på, når du kommer ind eller går ud af ridehuset (sig højt og tydeligt: ”jeg kommer ind/går ud”)
 4. Rytter skal altid have fat i tøjler eller træktov. På intet tidspunkt må hesten være løs, så længe der er andre ryttere i ridehuset

Ridning:

 1. Op- og afsidning foregår på midten af ridebanen
 2. Skridt foregår på hovslaget – og kun én og én!
 3. Hold afstand – min 2 meter mellem hestene
 4. Når der skiftes volte, skal man altid højt og tydeligt sige ”jeg changerer”
 5. Der rides venstre skulder mod venstre skulder, når man passerer hinanden
 6. Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon på ridebanen. 
 7. Kig op og orienter dig, om hvor de andre ryttere befinder sig
 8. Det er ikke tilladt at ride med høretelefoner i begge ører
 9. Det er ikke tilladt at stoppe op på hovslaget – undtaget er når man tager skridttæppe af og på. Gør tydeligt opmærksom på, hvis du stopper.
 10. Det er ikke tilladt at hive, flå eller save hesten i munden med biddet
 11. Overdreven brug af pisk eller sporer medfører øjeblikkelig bortvisning!

Longering

 1. Der må max være én hest ad gangen, der longeres i ridehuset
 2. Der skal gives klart tilsagn fra alle ryttere, inden longeringen påbegyndes
 3. Longering foregår inden for hovslaget og må ikke være til gene for andre
 4. Undtaget fra ovenstående er, hvis en hest skal tjekkes for halthed

Undervisning

 1. Der kan ikke spærres et ridehus af til privat-/eneundervisning 
 2. Det er kun personer godkendt af Lis, der må give privat-/eneundervisning
 3. Der må max være én, der underviser pr ridehus
 4. Privat-/eneundervisning skal foregå, så det ikke er til gene for evt andre ryttere i ridehuset