Vestskovens Rideklub

Ordensregler:

Det er medlemmernes pligt, at holde sig orienteret om, og efterleve ordensreglerne på rideskolen

1. Trillebøre, grebe med videre SKAL stilles på plads i indhegningen ved møddingen
2. Du skal rydde op efter dig, når du har muget ud. Taber du noget fra din trillebør, SKAL det fjernes
3. Når din hest lægger hestepærer andre steder end i boksen (ridehus undtaget), skal du fjerne dem straks, så andre ikke træder i dem. Låner du andres boks, så fjern din hests efterladenskaber
4. Der må ikke stå heste på staldgangen, når der fodres
5. Du må ikke efterlade din hest uden opsyn – hverken på staldgangen eller udenfor
6. Det er strengt forbudt, at binde hesten til hovedtøjet
7. Det er ikke tilladt, at lade hesten stå på staldgangen og spise af hø/wrap/halm. Det er heller ikke tilladt, at tage hø/wrap/halm hen til hesten ved striglebomme eller andre steder. Dels sviner det, og dels kan det skabe farlige situationer mellem hestene
8. Hø/wrap/halm SKAL altid transporteres i en trillebør
9. Efterlad ikke affald nogen steder på området – der er opstillet affaldsspande rundt omkring
10. Det er ikke tilladt, at løbe og råbe i nærheden af heste
11. Lånepiske skal sættes på plads i holderne i ridehusene
12. Låne ridehjelme skal hænges på plads efter brug
13. Efterlad ikke hestens dækken udenfor, det skal være i boksen eller på saddelpladsen
14. Ryd op efter dig i rytterstuen.